Asosiy faoliyat turlari

Jamiyat faoliyatining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Jamiyat ta’sischiligidagi korxonalarni boshqarish;

- xalqaro standartlar asosida innovatsion texnologiyalarni joriy etgan holda avtomobil yoʻllarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlashni tashkillashtirish;

- zamonaviy avtoyoʻl konstruksiyalari va uskunalarini, shuningdek, yuqori sifatli yoʻl-qurilish materiallarini ishlab chiqarishni tashkillashtirish;

- avtomobil yoʻllarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlashda mexanizatsiyalashgan ishlarni bajarishni tashkillashtirish;

- jamiyat tarkibiga kiradigan yoʻl - qurilish va boshqa korxonalarni bosqichma-bosqich xususiylashtirish choralarini amalga oshirish.