Normativ-huquqiy bazasi

1) O’zbekiston Respublikasining Qonuni "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to’g`risida".

2) O’zbekiston Respublikasining Qonuni “Qimmatli qog`ozlar bozori to’g`risida”.

3) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “Qimmatli qog`ozlar bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g`risida”.

4) Qimmatli qog`ozlar emissiyasi va emissiyaviy qimmatli qog`ozlar chiqarilishlarini davlat ro’yxatidan o’tkazish qoidalari.

5) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Fond bozorini yanada rivojlantirish hamda davlat mulki negizida tashkil etilgan aksiyadorlik jamiyatlarini qo’llab-quvvatlash chora-tadbirlari to’g`risida”.

6) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori «O’zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo’mitasi huzuridagi Qimmatli qog`ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazining faoliyatini tashkil etish masalalari to’g`risida».

7) O’zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo’mitasi huzuridagi Qimmatli qog`ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi Bosh direktorining buyrug`i «Qimmatli qog`ozlar bozorida axborot taqdim etish va e`lon qilish Qoidalarini tasdiqlash haqida».

8) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to’g`risida"

9) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori “Istiqbolli investitsiya takliflarini kelishish mexanizmini hamda xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb etish jarayonini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g`risida”.

10) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасини қарори "АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ КОРПОРАТИВ ВЕБ-САЙТЛАРИГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ" (02.07.2014й. №176)

11) Ўзбекистон Республикаси Президент қарори "АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ҚУРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ СОҲАСИДА ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ УСЛУБЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА" (27.11.2018й. ПҚ-4035)

12) Ўзбекистон Республикаси Президент қарори "ЙЎЛ СОҲАСИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ОИД ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА" (09.12.2019й. ПҚ-4545)

13) Ўзбекистон Республикаси Президент фармони "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЙЎЛ ХЎЖАЛИГИ ТИЗИМИНИ ЧУҚУР ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА" (09.12.2019й. ПФ-5890)

14) Ўзбекистон Республикаси Президент қарори "ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА НАЗОРАТ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ, ЖАРАЁННИНГ ОЧИҚЛИГИ ВА ШАФФОФЛИГИНИ ЯНАДА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА" (17.11.2022й. ПҚ-425)

15) "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ҲАМДА ҚЎШИМЧА МАСЪУЛИЯТЛИ ЖАМИЯТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ" ҚОНУНИ

 

 

 

O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma`lumotlari milliy bazasi lex